Zielonki

Herb Gminy Zielonki


Kilka słów o naszej Małej Ojczyźnie:

Zielonki dawniej należały do najsławniejszych i najbogatszych wsi staropolskich. Teren późniejszej parafii Zielonki został wcześnie objęty osadnictwem. W Zielonkach oraz sąsiadujących z nimi Bibicach i Węgrzcach odkryto ślady pobytu ludzi z okresu neolitu, a zatem wychodzące z 2500-1700 roku p.n.e. Według badań archeologicznych w okolicach Zielonek istniała wczesnośredniowieczna osada. Jej mieszkańcy trudnili się wydobywaniem i obróbką kamienia.

Aktualnie gmina Zielonki jest uważana za jedną z najlepszych gmin wiejskich w Polsce (wg rankingu „Rzeczpospolitej” 2007 r.), również w 2007 roku nagrodzona została tytułem „Mądra Gmina 2007”. Wręczenie nagród odbyło się 27 marca 2008 r., podczas sesji Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie.

Gmina Zielonki leży w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego pomiędzy malowniczymi pagórkami a Krakowem, z którym sąsiaduje bezpośrednio od południa. Jest najbliżej położoną od centrum Krakowa gminą województwa małopolskiego – zaledwie 5 km w linii prostej. Zajmuje powierzchnię 48,4 km2, a liczba jej ludności w 2008 roku przekroczyła 15,3 tys. mieszkańców. W skład gminy Zielonki wchodzi 19 sołectw: Batowice, Bibice, Bosutów – Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Wola Zachariaszowska, Węgrzce, Zielonki i Osiedle Łokietka.

Gmina Zielonki, posiada doskonałe warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. Atrakcyjne położenie i struktura gminy przyciąga coraz więcej nowych mieszkańców dlatego mówi się o gminie, że jest “zieloną sypialnią wielkiego Krakowa”. Jednym z głównych powodów tak wysokiej pozycji gminy Zielonki na rynku mieszkaniowym są inwestycje infrastrukturalne, na które co roku przeznacza się tu około 40% budżetu gminy. Znaczna część tych środków wydawana jest na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, rozbudowę sieci wodociągowych. Mają one szczególne znaczenie ze względu na położenie gminy na obszarach chronionych, w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, a także ze względu na szybki rozwój mieszkalnictwa i stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych.

Oprócz dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, duże znaczenie przykłada się tu do rozwoju infrastruktury społecznej. Aż 75 % szkół to niedawno wybudowane, nowoczesne, spełniające wysokie wymagania techniczne i estetyczne obiekty oświatowe.

Na terenie gminy Zielonki silnie rozwinięty jest sektor prywatnej przedsiębiorczości, działa tu ponad 1500 podmiotów gospodarczych, głównie z sektora usług. Nadal spora część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa – rozwija się tu głównie produkcja warzywniczo-sadownicza oraz roślin ozdobnych, prowadzona przez małe gospodarstwa rodzinne. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego (w/g ewidencji podatkowej) wynosi 1,74 ha. Coraz częściej jednak głównym źródłem utrzymania mieszkańców staje się praca poza gospodarstwem rolnym.

Przejawem dbałości o wypoczynek mieszkańców i turystów jest wytyczenie i oznakowanie 40 km szlaku rowerowego przebiegającego przez najciekawsze miejsca w gminie. Dużą atrakcją turystyczną, nie tylko miejscem nietypowego noclegu, jest odrestaurowany w 1999 r. z przeznaczeniem na hotel fort nr 45 Zielonki – stanowiący część umocnień trzeciego pierścienia tzw. Twierdzy Kraków. Wszystko to po to, by Zielonki ze swymi atrakcjami mogły się stać ulubionym miejscem turystyczno-sportowych weekendowych wypadów Krakowian i turystów zwiedzających zabytki tego wspaniałego miasta.

Wójtem naszej gminy jest od 1998 roku mgr Bogusław Król.

Strona internetowa gminy: www.zielonki.pl.


O herbie Gminy Zielonki:

Blazon, czyli opis językiem heraldycznym

W polu zielonym dwie kosy srebrne osadzone na sztorc na okutej części drzewca złotego, w krzyż skośny; nad nim godło Syrokomla srebrne; po prawej i po lewej po jednej koronie złotej. 

Znaczenie symboliczne

Barwa zielona wiąże się z nazwą gminy Zielonki. Ponadto upamiętnia tradycje rolnicze gminy. Kosy osadzone na sztorc na drzewcu symbolizują wolę walki w obronie niepodległości i całości Rzeczpospolitej. Przypominają, że w Insurekcji Kościuszkowskiej i kolejnych powstaniach narodowych wzięli udział kosynierzy, czyli chłopi z takim orężem oraz upamiętniają fakt, że wojsko Tadeusza Kościuszki przez pewien czas stacjonowało na terenach Gminy Zielonki. Godło Syrokomla upamiętnia ród Syrokomlów – budowniczych i pierwszych właścicieli (1352 – 1486) zamku w Korzkwi, skąd głowa rodu Mikołaj Zaklika Korzekwicki ruszył na bitwę pod Grunwaldem (1410) na czele chorągwi, pod którą walczyli wszyscy rycerze z rodu Syrokomlów. Złote korony symbolizują fakt, że część Gminy Zielonki należała do dóbr królewskich i dóbr kapitulnych. Korona była atrybutem króla, a trzy korony były godłem Kapituły Krakowskiej.