Ludowy Klub Sportowy „Zieleńczanka” jednym z najstarszych ośrodków sportowych na terenie dawnego województwa krakowskiego. Początki działalności „Zieleńczanki” sięgają aż 1946 roku. Przez ponad 70 lat swojej działalności klub z Zielonek doświadczał wielu wspaniałych chwil, wielokrotnie odnosząc sukcesy w swoich klasach rozgrywkowych i w Pucharze Polski.
Od wielu lat realizujemy – przy wydatnym wsparciu władz gminnych – zadanie „Edukacja i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Zielonki wśród wszystkich grup wiekowych”. Wszystkie cele wytyczone przy realizacji zadania są realizowane poprzez:

 • umożliwienie w sposób aktywny spędzenia wolnego czasu
 • popularyzowanie rekreacji w naszej gminie
 • rozwój sprawności fizycznej mieszkańców gminy
 • zdrowa rywalizacja sportowa
 • bądź „fair-play”
 • wyszukiwanie i rozwój talentów sportowych
 • przygotowanie dzieci do występów sportowych w zawodach o randze ponadlokalnej, regionalnych i wojewódzkich
 • uczestnictwo dużej liczby młodzieży w zajęciach sportowych
 • rekrutacja młodzieży z ościennych sołectw
 • zainteresowanie mieszkańców zawodami odbywającymi się na terenie klubu
 • promocja sportu wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • promocja gminy Zielonki podczas wyjazdów, turniejów i masowych imprez sportowych.

Na chwilę obecną w Klubie funkcjonują drużyny we wszystkich grupach wiekowych, tj.:

 • Skrzaty: 2 drużyny
 • Żaki: 3 drużyny
 • Orliki: 3 drużyny
 • Młodziki: 3 drużyny
 • Trampkarze
 • Juniorzy młodzi
 • Juniorzy starsi
 • Seniorzy

Łącznie w Klubie trenuje ponad 200 zawodników. Zajęcia szkoleniowe dla każdej z wymienionych grup odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu po 90 minut. Każda grupa wiekowa bierze udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej. Wszystkie grupy wiekowe są również zgłaszane co roku do Halowych Mistrzostw Krakowa w Piłce Nożnej organizowanych przez MZPN, w swoich kategoriach wiekowych. Łącznie w trakcie roku nasze drużyny rozgrywają prawie 400 meczów ligowych, turniejowych i sparingowych.
Aby zapewnić naszym zawodnikom jak najlepsze możliwości rozwoju, Klub organizuje niezarobkowo zimowe oraz letnie obozy sportowe, dostępne dla wszystkich chętnych członków Klubu.